Kultur och Bibliotek

Kulturnämndens uppdrag är att bedriva en hög och bred kulturell verksamhet inom litteratur, konst, musik, dans samt museal och lokal historia för alla åldrar i kommunen. 

Kulturnämnden ska även skapa förutsättningar för utövare att själva delta och utöva former av kultur genom att tilldela ekonomiskt stöd. Detta tillsammans ska ge medborgarna i Luleå en kulturell välfärd och hög livskvalitet.

Vår servicedeklarationöppnas i nytt fönster

Under 2015 kom det in 100 ärenden

Ärenden som bland annat handlat om synpunkter på feriejobb, färdtjänst, skidspår, snöröjning, väghållning, öppettider för anläggningar och parkeringsfrågor.

Samtliga synpunkter ingår i kommunens arbete med ständiga förbättringar.

Statistik - Servicedeklarationer