Integration

Integrationsavdelningen bedriver flyktingmottagning och särskilda boenden för ensamkommande barn.

Tjänsten kräver bank-id vilket används om du vill ha återkoppling på din synpunkt. Vill du vara anonym så kan du lämna din synpunkt via tjänsten nedan.