Gemensam värdegrund

Tillsammans är vi nyckelpersoner!

Luleå kommuns värdegrund är gemensam för alla verksamheter och bygger på ett gemensamt förhållningssätt kring hur vi ska utföra vårt uppdrag.

Luleå kommuns medarbetare är engagerade, ansvarstagande och kompetenta i sina uppdrag.

Värdegrunden har betydelse för hur omgivningen uppfattar Luleå kommun som helhet och med gemensamma krafter skapar vi ett gott liv i Luleå.

 

”Det är så här vi vill vara och så här värdegrunden ska användas”

 

ENGAGERADE

Jag som medarbetare

 • är medskapande i mitt arbete och bidrar aktivt till ständiga förbättringar som leder till resultat
 • bemöter alla med respekt och lyhördhet.

Jag som ledare

 • uppmuntrar till medskapande som leder till utveckling och förbättring av verksamheten
 • skapar förutsättningar för gott bemötande med kund och uppdrag i fokus.

 

ANSVARSTAGANDE

Jag som medarbetare

 • bidrar aktivt till en god arbetsmiljö
 • tar ansvar för att min arbetsinsats leder till god kvalitet och nöjda kunder.

Jag som ledare

 • skapar förutsättningar för en hälsoSAM arbetsplats
 • tydliggör det gemensamma uppdraget, följer upp och utvärderar verksamheten för att nå resultat.

 

KOMPETENTA

Jag som medarbetare

 • har vilja att utveckla mig i mitt arbete
 • bidrar med min kompetens, tar initiativ till utveckling och är aktiv i genomförandet.

Jag som ledare

 • upprättar i dialog kompetensutvecklingsplaner med verksamheten i fokus
 • ser möjligheter och tillvaratar medarbetarnas kompetens för att nå verksamhetens mål.