Gemensam värdegrund

Luleå kommun-logga

Vi skapar ett attraktivt Luleå
Vi finns till för medborgare, kunder och andra intressenter 

Värdegrunden utgör en plattform för att nå uppsatta mål

Våra verksamheter präglas av

Engagemang
Vi är lyhörda, motiverade och ser möjligheter

Ansvarstagande
Vi tar ansvar, arbetar hållbart, målinriktat och når resultat

Kompetens
Vi har kunskap, tar lärdom, förnyar och utvecklar