Fritid, idrott och ungdom


Vi ger förutsättningar till en meningsfull fritid, god hälsa och livskvalitet. Fritidsförvaltningen svarar för fritids- och turistverksamheten i kommunen.

Vi förvaltar och utvecklar anläggningar och lokaler som sporthallar, badhus, ishallar, idrottsplatser, tempererade utomhusbad och naturbad, skid- och skytteanläggningar.
I skärgården förvaltar vi och utvecklar rekreationsanläggningar och utflyktsplatser som även stödjer turismutveckling.
Fritidsförvaltningen ansvarar också för kommunens fritidsgårdar, områdesgrupper och för att ge stöd åt ungdomsprojekt av olika slag.

Våra servicedeklarationer

Tjänsten kräver bank-id vilket används om du vill ha återkoppling på din synpunkt. Vill du vara anonym så kan du lämna din synpunkt via tjänsten nedan.