Fritid, idrott och ungdom


Vi ger förutsättningar till en meningsfull fritid, god hälsa och livskvalitet. Fritidsförvaltningen svarar för fritids- och turistverksamheten i kommunen.

Vi förvaltar och utvecklar anläggningar och lokaler som sporthallar, badhus, ishallar, idrottsplatser, tempererade utomhusbad och naturbad, skid- och skytteanläggningar.
I skärgården förvaltar vi och utvecklar rekreationsanläggningar och utflyktsplatser som även stödjer turismutveckling.
Fritidsförvaltningen ansvarar också för kommunens fritidsgårdar, områdesgrupper och för att ge stöd åt ungdomsprojekt av olika slag.

Våra servicedeklarationer

Under 2015 kom det in 100 ärenden

Ärenden som bland annat handlat om synpunkter på feriejobb, färdtjänst, skidspår, snöröjning, väghållning, öppettider för anläggningar och parkeringsfrågor.

Samtliga synpunkter ingår i kommunens arbete med ständiga förbättringar.

Statistik - Servicedeklarationer