På bild: Carina Sammeli

Chatt om Luleå skolor den 3 april 16:00 - 17:00

Carina Sammeli (s), barn- och utbildningsnämndens ordförande, svarar på dina frågor om Luleå kommuns skolor.

Chatten startar 16:00 den 3 april men du kan ställa dina frågor från klockan 08 samma dag.

Barn- och utbildningsnämnden har ansvaret för Luleå kommuns offentliga skolväsende för barn och ungdom i förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, skolbarnomsorg samt för annan pedagogisk verksamhet.

Nämnden ansvarar även för kultur- och miljöskolan, elevhälsovården och säkerheten inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden.

Stängd för fler kommentarer