Luleå kommuns stipendium för hållbar utveckling

Luleå kommuns stipendium för hållbar utveckling på 15 000 kr vill, stödja och uppmuntra personer, företag, organisationer etc som utfört insatser till gagn för en hållbar utveckling.

Regler för Luleå kommuns stipendium för hållbar utveckling

1. Stipendiets syfte är att stödja och uppmuntra personer, företag, organisationer etc verksamma inom kommunen, som utfört eller utför insatser till gagn för en hållbar utveckling.

2. Miljö- och byggnadsnämnden skall vid sammanträde under maj månad utse stipendiat/er.

3. Utdelning av stipendiet sker vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni månad.

4. Stipendiets storlek anpassas till kommunfullmäktiges beslut 2007-12-17 § 314, för närvarande 15 000 kronor.

Reglerna för stipendiet antagna av kommunfullmäktige 1986-10-27, § 307, reviderade 2007-12-17, § 314, 2009-04-27 § 189.

Sidan uppdaterades den 8 maj 2020