Yrkes- och lärlingsutbildningar efter era behov

Har du svårt att få arbetskraft till ditt företag? Kontakta Vuxenutbildningen så har vi en dialog om ditt behov och ser om vi kan hitta en lösning med hjälp av en yrkes- eller lärlingsutbildning. Vi erbjuder flexibla och branschnära lösningar med kontinuerlig uppföljning och anpassad studieplan utifrån företagets behov.

Yrkesutbildningar på gymnasienivå
Upplägg: Kombinerad arbetsplatsförlagd utbildning med skolförlagt lärande.

Lärlingsutbildning
Upplägg: Fyra dagar arbetsplatsförlagd utbildning ute på ditt företag.

Yrkeshögskola
Yrkeshögkolan har eftergymnasiala utbildningar som drivs i nära samarbete med med branschföretagen. Du som företag kan köpa specifika kurser eller en hel utbildning. 
Upplägg: Kombinerade teoretiska studier med arbetsplatsförlagda kurser.

Företaget får ersättning baserat på elevens prestation. Ersättning ges även för genomförd handledarutbildning. Detta gäller endast för yrkesutbildning på gymnasienivå och lärlingsutbilding.

Kontakta oss