Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Unga kvinnor sitter och pratar runt ett bord

Unga kvinnor anser att jämställdhet och öppenhet är viktigt för en attraktiv bostadsort. Personerna på bilden medverkar i ett arrangemang i Galleri Lillasyster och har ingenting med den aktuella undersökningen att göra.

Hur unga ser på Luleå

Luleå kommun har för andra året i rad undersökt hur unga i åldern 18–35 år ser på Luleå som bostadsort. Tre målgrupper valdes ut; nyligen inflyttade till Luleå, nyligen utflyttade från Luleå och Luleåbor sedan minst tio år. De fick bedöma hur viktiga olika faktorer är vid valet av bostadsort och hur väl dessa faktorer stämmer in på Luleå.

Viktigast när man väljer bostadsort är enligt målgrupperna att det är tryggt där man bor. Därefter följer jämställdhet och öppenhet, tillgång till intressanta jobb samt en känsla av att platsen utvecklas positivt.

Det målgrupperna mest förknippar med Luleå är närhet till naturen. Andra faktorer man upplever stämmer in på Luleå är ett brett utbud av universitetsutbildningar, att det är tryggt där man bor och att det finns ett stort utbud av idrott.

Jobb och bostäder får sämst betyg

Precis som i fjolårets undersökning är det två faktorer där skillnaden mellan vad som anses viktigt och hur Luleå värderas är stor. Dessa är ”Lätt att hitta intressanta jobb” och ”Lätt att få bostad”. Endast 25 respektive 13 procent tycker det stämmer in på Luleå.

På en direkt fråga om vad som kan göra Luleå till en mer attraktiv bostadsort nämns bland annat bostäder, kommunikationer/transporter och jobb/sysselsättning som förbättringsområden.

Ett område som framförallt kvinnor anser vara viktigt är att platsen där de bor präglas av jämställdhet och öppenhet. Även här finns förbättringspotential då fyra av tio kvinnor inte tycker det stämmer väl in på Luleå.

Barnfamiljer mer nöjda med Luleå

Den målgrupp som sticker ut mest från övriga är de som bott i Luleå en längre tid. I denna grupp är det fler som har barn vilket gör att bra grundskola, barnomsorg och närhet till släkt och vänner är viktigare. Skolan och barnomsorgen får också bättre betyg av de som har barn än av de som inte har barn, även om ingen av de två områdena får en topplacering.

Har man barn eller är Luleåbo sedan minst tio år ser tre av fyra det som sannolikt att man bor i Luleå om tio år. För 30–35-åringarna är samma siffra 65 procent. De som är mest tveksamma till Luleå som framtida bostadsort är nyligen utflyttade, studenter, 18–24-åringar och de utan barn.

Undersökningen genomfördes under september av företaget Ipsos och bestod av totalt 601 telefonintervjuer jämnt fördelade mellan de tre målgrupperna.

Läs hela rapporten här