Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå kommun samlar sina nyheter på ett ställe

Tidningen Vårt Luleå har funnits sedan 1980-talet. Från och med idag finns den även som en webbplats där kommunen samlar sin nyhetshantering.

Luleå kommuns informationstidning Vårt Luleå har under året fått ny design och nytt papper. Sex gånger om året delas den ut till samtliga hushåll i kommunen. Från och med idag finns den även som webbplats med adressen vartlulea.se.

– På webbplatsen samlar vi all nyhetshantering från kommunen och de kommunala bolagen samt från våra olika tidningar. Tidigare har det här varit splittrat på flera olika ställen. Nu gör vi det enklare med en samlad kanal som ger en bättre överblick, säger kommunikationschef Roger Jönsson.

De läsarundersökningar som har gjorts visar att det främst är medelålders och äldre som uppskattar papperstidningar. Genom webbplatsen hoppas kommunen kunna nå yngre läsare. 2017 påbörjade kommunen en översyn över sina kommunikationskanaler. Bland annat lades webbplatsen lulea.nu ned. Under året har en översyn skett av lulea.se som kommer att utvecklas mot en renodlad servicewebb där kommunen samlar sina e-tjänster och verksamhetsinformation. Nyhetshanteringen styrs till vartlulea.se.

– På sikt kommer papperstidningen sannolikt att upphöra, vilket innebär att vi kan spara in kostnaden för tryck och distribution. Någon förändring i utgivningen av papperstidningen är däremot inte aktuell under 2019, säger Roger Jönsson.

Bygget av den nya webbplatsen har kostat 330 000 kronor i engångskostnad. Besparingen som gjordes när lulea.nu lades ned motsvaras av 240 000 kr per år. Eftersom driften av vartlulea.se sker internt kommer kommunen från och med nästa år att sänka sina driftkostnader med drygt 200 000 kronor per år.