Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Så ska Norrbotten jobba för att nå målen i Agenda 2030

Världens länder har åtagit sig att fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. Den 16 oktober skrevs en gemensam avsiktsförklaring under av de inblandade aktörerna i Norrbotten.

Landshövding Björn O. Nilsson träffade den 16 oktober kommunal- och regionråden i länet för att tillsammans skriva under en gemensam avsiktsförklaring för arbetet.

Det är länsstyrelsen som har regeringens uppdrag att tillsammans med länets aktörer, verka för att de globala målen i Agenda 2030 nås och att sprida information om Agenda 2030-arbetet på regional och lokal nivå.

– Agenda 2030 är en global utmaning. Vi behöver alla dra vårt strå till stacken. Utmaningarna är globala, men lösningarna är lokala. När vi arbetar tillsammans stärker vi genomförandet av Agenda 2030, säger Luleås kommunalråd Lenita Ericson.

Avsiktsförklaringen innebär bland annat att respektive aktör ska:

  • Främja, direkt eller indirekt, genomförandet inom ramen för sin ordinarie verksamhet.
  • Bidra till genomförandet med sin kompetens, kunskap och sina nätverk.
  • Upprätta en årsplan för det gemensamma arbetet.
  • Sprida information om Agenda 2030 i sina egna organisationer och nätverk.

Läs mer om avsiktsförklaringen på länsstyrelsens sidalänk till annan webbplats

Läs mer om Globala målen och Agenda 2030 på regeringen.selänk till annan webbplats