Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
digital

Luleå kommun möter morgondagen med framtidsrapport

Arbetsgruppen för Luleås ekonomi och digitalisering är i sluttampen av sitt uppdrag med att ta fram en rapport som ska presenteras i slutet av året. Kommunen står inför en rad stora utmaningar och möjligheter under de kommande åren, precis som resten av kommunsverige.

– Med stöd av digitaliseringsdriven förnyelse kan vi lösa gamla och nya problem och utmaningar och skapa nya värden, säger Josefin Hedberg, projektledare.

– Kommunen behöver bygga strategier för en hållbar framtid. Gårdagens lösningar kommer inte att vara svaret på morgondagens utmaningar. En ansvarsfull samhällsutveckling förutsätter ibland helomvändningar, och vi förespråkar att genomföra det på ett ansvarsfullt sätt som håller över tid, fortsätter hon.

Arbetsgruppens uppdrag är att identifiera framtidslösningar, goda exempel och inte minst diskutera kring hur man skapar en ekonomi i balans utan att invånarna ska uppleva att det tummas på kvaliteten i välfärdsverksamheten.

– Målet är att skapa en enklare och mer tillgänglig vardag för ung som gammal, stadsbo som bybo. Därför kommer vi att bjuda in brett, först personal i kommunens verksamheter och i nästa steg allmänheten, för att ta del av slutsatserna i rapporten, säger Josefin Hedberg.

Rapporten presenteras i december

Rapporten i sin helhet, inklusive slutsatser och rekommendationer, kommer att presenteras för kommunstyrelsen och allmänheten i början av december.

Den allmänna presentationen av arbetsgruppens rapport kommer att göras den 3 december kl 16.00 i Vetenskapens hus. Seminariet är öppet för alla, anmälan görs via inbjudan som kommer att publiceras på kommunens hemsida.