Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
digital

Idag har Luleå kommun ungefär 150 e-tjänster och fler kommer till hela tiden. Men takten i digitaliseringsarbetet måste öka.

Digitala lösningar ska ge effektivare verksamhet

Luleå kommun har gett en extern arbetsgrupp i uppgift att se hur kommunen kan effektivisera sitt arbete, bland annat genom fler digitala lösningar. Kommundirektör Mikael Lekfalk ger en bakgrund till översynen som idag gav en första presentation av sitt arbete.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) konstaterar i sin ekonomiska analys att 60 miljarder saknas i de svenska kommunerna fram till 2022 om vi ska klara en oförändrad välfärd. Det här påverkar alla kommuner, även Luleå. Därför beslutade kommunstyrelsen i januari att beställa en extern översyn av hur det ser ut och vad Luleå kommun bör göra för att hantera utmaningarna så tidigt och effektivt som möjligt.

Varför gör inte kommunen översynen själv?
Samtliga förvaltningar arbetar ständigt med att se över sin verksamhet så att den fungerar så effektivt som möjligt. Men ibland är det bra att få en extern bild på vår verksamhet. Därför beställdes översynen. Dessutom har vi knutit Darja Isaksson, en av landets främsta experter på digitalisering, till översynen. Hon besitter en kompetens som inte finns i kommunen.

Hur stor är kommunens budget?
Totalt omsätter Luleå kommun knappt fem miljarder. Det innebär att en procents effektivisering motsvaras av nästan 50 miljoner kronor i sänkta kostnader.

Tidigare har det sagts att Luleå kommun har en stark ekonomi. Stämmer inte det?
2017 hade Luleå Sveriges femte bästa ekonomi av 290 kommuner. Men när vi ser att stora utmaningar väntar hela kommunsverige och även Luleå de närmsta åren måste vi agera. Allt annat vore ansvarslöst.

Hur kommer rapportens resultat att hanteras?
Arbetsgruppen överlämnar sin rapport till kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 december. Rapporten blir samtidigt offentlig och en presentation hålls på Vetenskapens hus. Sedan startar diskussion hur vi ska omhänderta de synpunkter och eventuella förslag som tas upp. Ytterst blir det en politisk fråga hur vi ska hantera kommunens utmaningar på bästa sätt.

Hur vill du kommentera kritiken mot bristande digitalisering?
Staten har varit bättre än kommunerna på att erbjuda medborgarna digitala lösningar och effektivisera sin verksamhet, det måste vi erkänna. Skatteverket är ett bra exempel. Delvis handlar det om att vi har 290 självständiga kommuner i Sverige varav många är mycket små. Redan 2013 tog Luleå initiativ till att bilda en gemensam e-nämnd för länets samtliga kommuner för att underlätta samarbete kring digitaliseringen. Idag har Luleå kommun ungefär 150 e-tjänster och fler kommer till hela tiden. Men takten i digitaliseringsarbetet måste öka.