Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott 8 oktober 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt kommande sammanträde den 8 oktober åtta ärenden, bland annat följande:

Luleå kommuns delårsrapport

Kommunens olika verksamheter redovisar ett positivt resultat på 221 miljoner kronor vilket är 228 miljoner kronor bättre än budget. Prognosen pekar på ett positivt resultat för kommunen för hela året på 17 miljoner kronor, vilket är 27 miljoner kronor bättre än budget.

Befolkningen i Luleå har ökat med 204 personer under januari-augusti och ligger under prognosen där målet är plus 600 personer vid årsskiftet.

Av de sex målen som kommunfullmäktige beslutat om bedöms två uppnås i år, två är osäkra och två mål kommer inte att nås.

Det framgår av delårsrapporten som ger en prognos hur kommunens fastställda mål uppnås vid årets slut. I ärendet föreslår kommunledningsförvaltningen även viss omfördelning och utökning av kommunbidrag. Det är kommunfullmäktige som godkänner delårsrapporten.

Forskningsprojekt Luleå 400 år

Staben för kvalitet och samhällsutveckling föreslår att ett flerårigt projekt på Luleå tekniska universitet för att utveckla kunskap om Luleås historia tilldelas totalt 3,2 miljoner kronor. 2021 är det 400 år sedan kung Gustav II Adolf utfärdade sitt kungliga stadsprivilegium vilket konstituerade Luleå som stad. Projektet är på fyra år, övrig finansiering förutses ske från LTU, LKAB och SSAB med 400 000 kronor vardera samt Vattenfall med 100 000 kronor.

Sponsring: avtal med elitlagen

Kommunstyrelsens arbetsutskott ska anslå totalt 1,2 miljoner kronor till de fyra elitlagen i ishockey och basket för kommande säsong. Lagen (BC Luleå, Luleå Basket, SHL-laget Luleå Hockey och SDHL-laget Luleå Hockey) får 300 000 kronor vardera. De föreslås upprätta ett sponsringsavtal med kommunikationskontoret, där kommunen erbjuds exponeringsytor i utbyte mot sponsringen. Sedan tre år tillbaka har Luleå kommun sponsrat dam- och herrlag med samma belopp.

Se föredragningslistalänk till annan webbplats