Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Bild från sessionssalen i Stadshuset med partiernas logotyper på stolsryggarna

Luleå kommun inför visselblåsarfunktion

Luleå kommun inför en så kallad visselblåsarfunktion. Det innebär att det blir enklare att slå larm om eventuella missförhållanden. Tjänsten riktar sig till anställda i kommunen och bolagen Lulebo och Luleå Energi - men även till luleåborna.
- Vi vill att det ska vara enkelt och rättssäkert för alla att slå larm om något går fel i våra verksamheter, säger Mikael Lekfalk, kommundirektör.

I januari 2017 stärktes den arbetsrättsliga lagstiftningen om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Lagen förutsätter att man först larmar internt. Det är bakgrunden till att kommunen nu inför en visselblåsarfunktion.
- Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden. Därför lanserar vi nu en visselblåsarfunktion, säger Mikael Lekfalk.

Webbaserat system

Visselblåsarfunktionen aktiveras den 1 oktober och den är till för både anställda i kommunen, i kommunens bolag Lulebo samt Luleå Energi och för medborgare i Luleå. Systemet är webbaserat och ärenden som kommer in handläggs av ett utomstående företag, som sedan återrapporterar till respektive organisation med rekommendationer för åtgärder. Alla uppgifter som behandlas är avidentifierade - den som anmäler kan därför välja att vara anonym.

För att göra en anmälan går du in på kommunens externa webbplats lulea.se här och fyller i ett formulär med relevant information. Där hittar du också mer information om funktionen.

Vad är en visselblåsare?

En visselblåsare (ursprungligen på engelska: whistleblower) är en person som uppmärksammar missförhållanden i en verksamhet. Från början syftade begreppet på någon som gick utanför organisationen, vanligtvis till media. Betydelsen har breddats och i dag används begreppet när någon uppmärksammar en misstanke om allvarliga oegentligheter.