Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Bild från sessionssalen i Stadshuset med partiernas logotyper på stolsryggarna

Ansök om pengar till folkhälsoinsatser

Det finns skillnader i hur bra barnen mår i Luleå. Du kan ansöka om medel till folkhälsoinsatser som bidrar till att jämna ut förutsättningarna för barnen.

Skillnaderna i barns hälsa märks mellan olika grupper och olika områden i kommunen. Folkhälsoinsatser kan antingen omfatta alla barn eller vara riktade mot en viss grupp.

Projekt för yngre barn prioriteras eftersom det ger bättre effekt på alla plan att göra satsningar på barn i tidiga åldrar. Projekten ska göra att måendet förbättras och samtidigt minska kostnaderna i kommunen på sikt.

Arbeta tillsammans

Projekten som får medel ska göras i samverkan mellan minst två aktörer. Det kan vara två kommunala förvaltningar eller en förvaltning tillsammans med ett bolag, en förening eller någon annan organisation. Projektet ska pågå max ett år. Det finns inga krav på att en folkhälsoinsats ska göras till en del av kommunens verksamhet efter projektets slut.

Hur mycket pengar kan jag ansöka om?

Du kan ansöka om max 85 procent av kostnaden för projektet och max 100 000 kronor.

Ansökan

Ansökningar om medel för folkhälsoinsatser kan göras löpande under året och behandlas en gång i månaden.

Ansökan skickas till: Luleå kommun, Stab - kvalitet & samhällsutveckling, 971 85 Luleå

Kontakt

Om du arbetar inom Luleå kommun: kontakta din närmaste chef.

Tillhör du en extern aktör: kontakta samhällsstrateg folkhälsa Barbro Müller, e-post barbro.muller@lulea.se, telefon 0920-45 30 00.

Läs mer

Alla kriterier och ansökningsanvisningar finns på sidan om sociala investeringsmedel.