Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Bild från sessionssalen i Stadshuset med partiernas logotyper på stolsryggarna

Nu kan översiktsplanen bli ännu bättre

Samrådet är slut för kommunens förslag till ny översiktsplan. Det har kommit in synpunkter från privatpersoner, politiker, föreningar och myndigheter. Nu ska alla synpunkter övervägas.

Den nya översiktsplanen visar hur kommunen vill att Luleå ska utvecklas fram till år 2050 och hur mark och vatten ska användas. Förslaget beskriver ett klimatneutralt Luleå med trygga barn och en växande ekonomi. Luleåborna ska vara delaktiga i samhället och ha en bra hälsa och Luleå ska vara en stad där många kan och vill bo, utvecklas och arbeta.

När det gäller hur marken ska användas föreslås att Luleå centrum och områdena runtomkring ska få tätare bebyggelse.

Kommunen riktar in sig på att Råneå, Antnäs, Bensbyn, Sunderbyn och Rutvik ska växa och att Persön ska ha kvar sin roll som samlande by för sitt omland.

Samrådstiden under juni-september var ett öppet skede i arbetet. Syftet var att få in synpunkter för att förbättra och korrigera förslaget till översiktsplan. Nu ska kommunen ta ställning till allt som kommit in och bedöma om förslaget ska revideras eller inte. Längre fram ska förslaget ställas ut för granskning. I granskningsskedet ska kommunen visa en översiktsplan som ska vara färdig för politiskt beslut under 2019.

Under samrådstiden har kommunen samlat synpunkter både via webben och på utställning i stadshuset och på Kulturens hus. Det har gjorts en serie av annonser och inlägg på webben och Facebook. Handläggarna har också varit ute under vissa tider för att möta intresserade direkt och prata om översiktsplanen. I enlighet med plan- och bygglagen har förslaget också skickats till olika myndigheter.

Totalt inkom ett tiotal synpunkter.

Läs mer om förslaget på www.lulea.se/op2019länk till annan webbplats