Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Integration, granskning, demoanläggning

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade på sitt sammanträde den 24 september sammanlagt tolv ärenden. Bland annat följande:

Lyckad etablering

Under första halvåret 2018 har 54 procent av nyanlända i Luleå börjat att jobba eller studera efter etableringstiden. Det framgår av arbetsmarknadsförvaltningens delårsrapport som arbetsutskottet behandlade. Motsvarande siffra i riket var 44 procent. Delårsrapporten redovisar att det finns fortsatt stora skillnader mellan könen. 28 procent av kvinnorna och 67 procent av männen har påbörjat arbete eller studier efter den tvååriga etableringstiden. Arbetsmarknadsförvaltningen förstärker sina insatser för att få fler nyanlända kvinnor ut i arbete eller studier. Till exempel genom ett snabbspår där en praktik i kommunen kombineras med språkstudier.

Revisorernas årliga granskning

Kommunstyrelsens ska godkänna kommunledningsförvaltningens yttrande över revisionsrapporten Grundläggande granskning 2017. Detta är revisorernas årliga granskning av all verksamhet inklusive bokslut och årsredovisning. Revisorerna lyfter åtta synpunkter om verksamhetens styrning, uppföljning och kontroll.

Nämnderna har redan beslutat om yttrandet i sina respektive verksamheter.

Dusch till Ormberget

Friluftsområdet Ormberget får omklädningsrum och dusch. Detta efter ett medborgarförslag som kommunstyrelsen ska besluta om. Ormbergsstugan har alla faciliteter som förslagsställaren efterfrågar och kan byggas om för ändamålet.

Bland övriga ärenden:

  • Luleå kommun ska medfinansiera en test-och demoanläggning som utvecklar lättviktsprodukter för fordonsindustri i Öjebyn med tre miljoner kronor. Beslutet tas i kommunstyrelsen.
  • 300 000 kronor anslås till projektet Wireless Innovation Arena som skapar en 5G-testbädd för företag inom trådlös kommunikation