Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Så gick det i kommunvalet

Nu är det preliminära valresultatet till Luleås kommunfullmäktige klart. Inom två veckor ska det slutliga valresultatet vara fastställt och den 22 oktober har nya kommunfullmäktige sitt första möte.

Valdeltagandet i Luleå låg på 85,4 procent, en ökning med 1,5 procentenheter. I riket var valdeltagandet 84,4 procent.

Så här fördelades rösterna i valet till Luleås kommunfullmäktige enligt den preliminära rösträkningen:


% 2018

% 2014

Socialdemokraterna

37,7

48,7

Moderaterna

14,7

13,4

Vänsterpartiet

10,3

5,9

Centerpartiet

7,5

4,4

Sverigedemokraterna

7,0

4,9

Liberalerna

5,1

4,4

Kristdemokraterna

3,8

2,7

Miljöpartiet

3,7

6,4

Rättvisepartiet Socialisterna

3,1

3,6

Landsbygdspartiet Oberoende

2,1

1,5

Feministiskt initiativ

0,3

1,4

Övrigt

4,5

2,7


Källa: Valmyndigheten

Det innebär följande preliminära fördelning av fullmäktiges totalt 61 mandat:

Mandatfördelning Luleå fullmäktige: S 24, M 10, V 7, C 5, SD 5, L 3, MP 2, RS 2, KD 2, LPO 1

Källa: Valmyndigheten

Vad händer nu?

Inom två veckor efter valdagen ska länsstyrelsens kontrollräkning vara klar. Då fastställs det slutliga valresultatet.

15 oktober: Ny mandatperiod börjar

22 oktober: Nytt kommunfullmäktige sammanträder. På mötet väljs presidium, det vill säga fullmäktiges ordförande, förste vice och andra vice ordförande. Det är presidiet som leder fullmäktigemötena.

19 november: Kommunfullmäktige utser ledamöter till nämnderna, inklusive ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen – det vill säga Luleås kommunalråd.