Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Hamnholmspiren samt bredband och upprustning av bostäder

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott behandlar den 13 september tio ärenden. Däribland arrendeavtal avseende småbåtshamn vid Hamnholmspiren samt förslag till Investerings- och exploateringsplan 2019-2021.

Småbåtshamn vid Hamnholmspiren

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar upprätta arrendeavtal med Hamnholmspirens bryggförening gällande småbåtshamn.

Hamnholmspiren används i huvudsak av Sandöborna samt de som har arrendetomter på Hamnholmen. Piren utgör även påfart för isvägen till Sandön. Det finns ingen reglering av bryggor och båtplatser idag. Hamnholmspirens bryggförening vill via ett arrendeavtal restaurera hamnen, anlägga en ny brygga för ca 30 småbåtar och muddra i viken.

Bredband och upprustning av bostäder

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår i förslaget till Investerings- och exploateringsplan 2019-2021 att två miljoner per år avsätts för bredband och upprustning av kommunens bostadsfastigheter. Det här förslaget följer kommunens strävan om att 100 procent ska ha bredband 2020.

Se alla ärenden