Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
arkitektskiss höghus

Så ser förslaget från Balticgruppen ut för bebyggelse i kvarteret Katten. Arkitektskiss Wingårdhs

Ändra detaljplan för höghus i centrum

Kommunstyrelsen gav idag stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ändra detaljplanen för del av Centrum, Katten 6. Detta var ett av elva ärenden som utskottet behandlade på dagens sammanträde.

Området på före detta Folkets hus-tomten ska inrymma ett höghus med upp till 15 våningar eller maximalt 45 meter över marknivå. Fastighetsaktören Balticgruppen har ansökt om ändrad detaljplan för att uppföra en byggnad i 20 våningar med bostäder, hotell, handel och parkering. Detaljplanearbetet ska särskilt utreda friyta, parkering och varutransporter.

Bland övriga ärenden:

  • Luleå kommun ska välkomna förslaget till lagändring om ett stärkt straffrättsligt skydd för förtroendevalda.
  • Motion från Rättvisepartiet Socialisterna om att inventera mötesplatser i kommunen ska avslås för att väsentliga delar redan finns på plats.
  • 972 000 kr anslås till projektet Go Cloud för att stärka innovationskraften i företag