Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Mikael Lekfalk, Lenita Ericson och Ulf Sköld

Mikael Lekfalk, Lenita Ericson och Ulf Sköld har undertecknat medborgarlöftena.

Kommunen och Polisen håller sina löften

Luleå kommun och Polisen har gemensamma medborgarlöften under 2018 för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Nu är flera av löftena genomförda och övriga är på gång.

Kommunen och Polisen har tillsammans tagit sig an att öka trafiksäkerheten, minska våldet i offentlig miljö och öka luleåbornas delaktighet.

Våldet i offentlig miljö är ofta kopplat till berusning. Av den anledningen fokuserar flera av aktiviteterna på att minska berusningsdrickandet.

Kommunen har genomfört två utbildningar för krogpersonal i ansvarsfull alkoholservering. Det har också gjorts en insats för att motverka att unga vuxna langar alkohol till minderåriga. Frågan har belysts i gymnasieskolan årskurs 3 med en film, ett arbetsmaterial och en tävling.

Polisen har gjort tillsyn av krogarnas serveringstillstånd vid tio tillfällen. Polisen samarbetar också med krögare och krogpersonal varje fredags- och lördagskväll för att minska berusningsnivåerna.

Läs mer om medborgarlöftena och uppföljningen på kommunens webb.

Här skriver Polisen om sin uppföljninglänk till annan webbplats.