Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Gruppbild på de aktörer som ska jobba med utmärkelsen.

Branschföretag och kommunen i samarbete. Från vänster: Maine Granström, Nex Resebyrå, Jenny Hellman, Visit Luleå, Anna Forsman, Fastighetsägarna MittNord, Tobias Jönsson, Äventyrsbutiken Hägglunds och Niklas Nordström, kommunalråd.

Luleå satsar på att bli Årets Stadskärna

Luleå kommun, fastighetsägarna och Visit Luleå gör en gemensam satsning på att Luleå ska bli Årets stadskärna 2021. Det skapar förutsättningar för en attraktiv stadskärna och för nya företagsetableringar i Luleå. 

– Stadens attraktivitet har stor påverkan på tillväxt och social hållbarhet. Att sikta på utmärkelsen Årets Stadskärna 2021 känns helt rätt i tiden. Vi firar ju dessutom 400 år det året, säger kommunalråd Niklas Nordström.

Årets Stadskärna är en utmärkelse för framgångsrik utveckling av stadskärnan. Den delas ut av Svenska Stadskärnor till den svenska stad som under de närmast föregående åren gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum, genom samarbete mellan både privata och offentliga aktörer. Med framsteg menas att det finns ett flertal mätbara resultat av stadskärnans utveckling.

Gemensamt arbete

Satsningen på utmärkelsen är tänkt att inspirera alla stadens intressenter att arbeta med utveckling av stadskärnan.

– Att privata och offentliga aktörer nu tillsammans fortsätter och ökar takten kring att utveckla Luleå centrum  är ett bevis på att vilja framåt och följa med utvecklingen. Upplevelsebaserade stadskärnor kommer i framtiden hjälpa till att skapa levande centrum med fler mötesplatser och här har fastighetsägarna en betydande del, säger Anna Forsman, näringspolitisk ansvarig för Fastighetsägarna MittNord i Luleå.

– Restauranger och hotell har en ökande trend vilket är en viktigt del av besöksnäringen. Nu ska vi öka samverkan för att ytterligare bidra till stadsutvecklingen och därigenom skapa förutsättningar för handeln och de utmaningar som branschen står inför med förändrade köp- och beteendemönster, säger Jenny Hellman, vd Visit Luleå.

Björn Bergman, vd Svenska Stadskärnor, nåddes under förmiddagen av beskedet om Luleås satsning:

– Det är jätteroligt att höra att Luleå i bred samverkan växlar upp sitt arbete med att utveckla både den fysiska platsen, utbudet och den sociala miljön i centrum. När man involverar många olika parter, med olika perspektiv och förutsättningar, har man stor nytta av att skapa ett gemensamt mål som alla kan dra fördel av för egen del, säger Björn Bergman.