Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Frida Wikström

Frida Wikström är samhällsstrateg översiktsplanering. Foto: Malin Svedjeholm

Förslag till ny översiktsplan ställs ut på stadsbiblioteket

Idag finns samhällsstrategen Frida Wikström på plats på biblioteket i Kulturens hus för att prata om kommunens förslag till ny översiktsplan.

Översiktsplanen beskriver kommunens utveckling till år 2050 och hur mark och vatten ska användas. Luleåborna är välkomna att lämna synpunkter.

- Det har kommit ett par besökare och lämnat synpunkter, säger Frida Wikström.

Förslaget finns utställt på biblioteket till 14 september.
Du kan träffa en handläggare dessa tider:
6 september kl. 12.00-16.00
7 september kl. 12.00-16.00
13 september kl. 12.00-16.00
14 september kl. 12.00-16-00

Läs mer om den kommande översiktsplanen på https://www.lulea.se/op2019länk till annan webbplats