Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt kommande sammanträde den 11 september elva ärenden, bland annat följande:

Höghus i centrum

Stadsbyggnadsnämnden föreslås få i uppdrag att ändra detaljplanen för del av Centrum, Katten 6. Området på före detta Folkets hus-tomten ska inrymma ett höghus med upp till 15 våningar eller maximalt 45 meter över marknivå. Fastighetsaktören Balticgruppen har ansökt om ändrad detaljplan för att uppföra en byggnad i 20 våningar med bostäder, hotell, handel och parkering. Detaljplanarbetet ska särskilt utreda friyta, parkering och varutransporter.

Bland övriga ärenden:

  • Luleå kommun ska välkomna förslaget till lagändring om ett stärkt straffrättsligt skydd för förtroendevalda.
  • Motion från Rättvisepartiet Socialisterna om att inventera mötesplatser i kommunen ska avslås för att väsentliga delar redan finns på plats.
  • 972 000 kr föreslås anslås till projektet Go Cloud för att stärka innovationskraften i företag

Kontaktperson:

Niklas Nordström (S) kommunstyrelsens ordförande, 070 497 36 62