Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Eira Andersson och Linda Moestam.

Eira Andersson och Linda Moestam. Foto: Malin Svedjeholm

Alla vinner på jämställdhet

Forum jämställdhet är Sveriges största och bästa jämställdhetskonferens med landets ledande experter. I januari arrangeras konferensen i Luleå. Forum jämställdhet är öppen för alla och du kan anmäla dig för att delta redan idag. Konferensen är en bra chans att lära mer om jämställdhetsintegrering och få en skjuts i arbetet med jämställdhet i organisationen.

Jämställdhetskonferensen arrangeras gemensamt av Luleå kommun och Region Norrbotten. Eira Andersson är kvalitetsstrateg inom jämställdhet på Luleå kommun och Linda Moestam är folkhälsostrateg, sakkunnig inom jämställdhet, på Region Norrbotten. De leder arbetet med Forum jämställdhet tillsammans.

Vad betyder frågan om jämställdhet för Norrbotten?

Linda Moestam: Jämställdhet är att kvalitetssäkra ett utvecklingsarbete. Det betyder att skapa lika förutsättningar för kvinnor, män och övriga i länet. Vi når framgång bäst med ett intersektionellt perspektiv på jämställdhet.

(Det intersektionella perspektivet innebär att ställa frågor om hur makt och ojämlikhet vävs in i uppfattningen om kön och genus, sexualitet, ålder, socialgrupp, funktionalitet och etnicitet.)

Eira Andersson: Det handlar om samhällsutveckling. Jämställdhet är svaret på många framtidsutmaningar i Luleå och Norrbotten. Att arbeta med jämställdhet innebär att ifrågasätta tankesätt och strategier i organisationer och i vårt län som helhet. Jämställdhet är både ett mål och medel för att stärka och driva utvecklingen framåt i Norrbotten.

För vem är jämställdhet viktigt?

Linda Moestam: Det är viktigt för alla.

Varför är jämställdhet viktigt för en manlig industrichef?

Eira Andersson: Jag upplever inte att jag får den frågan längre. Frågan jag får är hur just vi i vårt företag kan jobba med jämställdhet. Jämställdhet i organisationer handlar om medarbetares delaktighet, ledarskapsutveckling, kvalitetsarbete, rekrytering och arbetsmiljöfrågor samt möjlighet att nå nya målgrupper och marknader…

Jämställdhet tar bort begränsningar

Linda Moestam: Män tjänar lika mycket som kvinnor på jämställdhet. Det handlar om att synliggöra begränsande normer, få vara den man är och få lika förutsättningar oavsett kön på livets alla områden.

Eira Andersson: Norrbotten har ett arv av en traditionell manlig kultur, som håller på att förändras. Både män och kvinnor speglar sig i denna bild av vad manlighet är. Alla tjänar på nya normer och bilder. Vi har ett underskott på unga kvinnor i regionen, det talar sitt tydliga språk. Det har både att göra med politik, arbetsmarknad och normer.

Linda Moestam: Jämställdheten går framåt, men Norrbotten som län är fortfarande starkt präglat av en könssegregerad arbetsmarknad. Där sticker länet ut nationellt.

Ojämställdhet gör skada för män och kvinnor

Linda Moestam: Det skiljer sig mycket hur en mår och hur en klarar skolan beroende på kön. Pojkarna som grupp har svårare att klara grundskolan med godkända betyg. Den psykiska hälsan är också ojämlik mellan män och kvinnor. Kvinnorna rapporterar mest psykisk ohälsa medan männen rapporterar en ganska god psykisk hälsa. Samtidigt är det män som oftare tar livet av sig. Det får förödande konsekvenser och ger ett svar på varför de här frågorna är viktiga för vårt län.

Vad betyder det för Luleå och Norrbotten att den här konferensen genomförs här?

Eira Andersson: Det är Sveriges största och bästa jämställdhetskonferens. Vi måste ta tillfället i akt att bli ännu bättre på jämställdhetsfrågor. På konferensen kommer det finnas något för alla, både ledande experter från hela landet och workshoppar som går att använda direkt i verksamheten. Under konferensdagarna önskar jag att alla tar chansen att leva och andas jämställdhet för att få en skjuts i vårt viktiga arbete framöver.

Linda Moestam: Det är en stor möjlighet för oss att särskilt lyfta fram det vi gör i länet, men vi vill inte bara använda det som en chans att glänsa. Det ska vara en plattform för kompetensutveckling.

Fakta

  • Forum jämställdhet äger rum i Luleå 30–31 januari 2019 på Kulturens hus och Clarion Hotel Sense.
  • Alla kan anmäla sig till konferensen på forumjamstalldhet.selänk till annan webbplats.
  • För anställda inom Luleå kommun finns en rabattkod som ska anges vid anmälan, den hittar du på intranätetlänk till annan webbplats.
  • Forum jämställdhet 2019 arrangeras gemensamt av Region Norrbotten och Luleå kommun i samverkan med Sveriges kvinnolobby.
  • Konferensen har ett huvudprogram med seminarier och metodverkstäder samt ett öppet program med många goda exempel på jämställdhetsinitiativ i Luleå och Norrbotten.