Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Barn med majblommor

Majblomman är en barnhjälpsorganisation som bekämpar barnfattigdom i Sverige. Foto: Lisa Barryd

Luleå är bästa barnkommunen

Luleå är utsedd till Bästa Barnkommun 2018 av Majblommans Riksförbund, som varje år mäter hur väl barns rättigheter tas till vara i Sverige.

Av de 257 kommuner och stadsdelar som deltagit i årets granskning har Luleå visat sig bäst leva upp till Majblommans vision av en barnvänlig kommun.

Majblommans motivering

”Sedan 2013 har Luleå haft frågan om barns rättigheter och utanförskap på den politiska agendan. Då antogs programmet "Alla jämlika" av kommunfullmäktige. Man beslutade att kartlägga andelen barn i ekonomisk utsatthet och antog en utvecklingsstrategi utifrån Barnkonventionen. Berörda förvaltningar och nämnder har i uppdrag att anlägga barnperspektiv på alla sina beslut och en ledningsgrupp arbetar uppföljande.

Luleås ambitioner märks i barns vardag. De kommunala skolorna har nolltolerans mot kostnader och det kompensatoriska uppdraget stärks genom läxklubbar på biblioteken. Skolorna har en arsenal med låneutrustning för friluftsdagar. Fritidshemmen är helt tillgängliga för både äldre och yngre barn. Vidare erbjuder kommunen kostnadsfria fritidsaktiviteter i samarbete med föreningslivet. Spännande exempel är författarskolan så väl som den öppna sportarena som drivs ihop med Fritidsbanken, där barn kan låna utrustning.

Kulturskolan i Luleå är en av få i landet som inte är avgiftsbelagd. Man satsar också på digital inkludering och fångar upp barn som riskerar att hamna utanför på skolloven genom att stötta familjer ekonomiskt och erbjuda meningsfulla, kostnadsfria lovaktiviteter. Barnfamiljer med försörjningsstöd i Luleå får ett extra belopp både inför jul- och sommarlov.”

Barn med majblomma i handen

Foto: Lisa Barryd

Glada kommentarer

– Det här är en av de mest värdefulla utmärkelser som Luleå har fått. Kommunen har tillsammans med andra aktörer länge arbetat för att alla barn och unga ska ha en trygg och god uppväxt oavsett socioekonomiska villkor. Du ska till exempel kunna delta på skolans friluftsdag även om du saknar utrustning. Jag är väldigt glad och stolt över att vårt gemensamma arbete nu har lett till att Luleå utses till årets bästa barnkommun, säger kommunalråd Niklas Nordström.

– Alla våra verksamheter gör ett jättejobb och har sin del i utmärkelsen. Den är också ett resultat av det mångåriga och väl fungerande samarbetet mellan kommunens förvaltningar, Luleås föreningsliv och andra organisationer som jobbar med barn och unga, säger kommundirektör Mikael Lekfalk.

– Det känns rätt och roligt att kunna utse Luleå till Bästa Barnkommun 2018. I Luleå skapas jämlika möjligheter för barn vilket får positiva konsekvenser för barnen och samhället på kort och lång sikt. En viktig framgångsfaktor är att kommunen lyckats förankra viktiga beslut brett bland både politiker, tjänstemän och andra som jobbar med barn. Majblomman vill lyfta Luleå som ett exempel på framgångsrikt arbete för barns rättigheter och hoppas att andra kommuner följer efter, säger Majblommans generalsekreterare Tove Lindahl Greve.

Intervju i SVT med Majblommans generalsekreterarelänk till annan webbplats

Majblomman kommer under hösten att överlämna utmärkelsen till företrädare för kommunen. Årets Bästa Barnkommunlänk till annan webbplats utses i samband med Majblommans granskning av hur svenska kommuner arbetar mot barnfattigdom. Årets rapport ”Andra tycker jag är konstig”länk till annan webbplats släpps i dag.