Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Viktigt om valet

Idag startar förtidsröstningen och alla som fått sitt röstkort kan nu rösta till kommunfullmäktige, landsting och riksdag. Vårt Luleå har sammanställt information om kommunvalet, intressant fakta samt tidigare resultat.

Alla som har fyllt 18 år senast på valdagen och är upptagna i röstlängden får rösta. Utländska medborgare från EU-länder, Norge och Island som är folkbokförda i Sverige
har rösträtt till kommun- och landstingsval, men inte till riksdagen. Övriga utländska medborgare ska ha varit folkbokförda tre år i följd före valdagen.

Alla som har rösträtt får ett röstkort som skickas ut i slutet av augusti. I röstningslokalen måste du kunna styrka din identitet med antingen körkort eller annan id-handling.
Till kommunvalet har elva partier har lämnat in valsedlar, det är de tio partierna som redan är representerade i kommunfullmäktige plus Sjukvårdspartiet.

Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2014-2018

Hur kan jag rösta?

 • på valdagen, se ditt röstkort
  genom förtidsröstning, förslag finns på ditt röstkort,
  lokaler och öppettider i Luleå kommun finns på
  www.lulea.se eller kundtjänst 0920-45 30 00
  • genom bud, särskilt material behövs som finns
  där man kan rösta
  • lantbrevbärare, om du har lantbrevbärare där du bor
  • ambulerande röstmottagare, ring kundtjänst
  0920-45 30 00 för att anmäla behov.

Nytt i år är:

Luleå är jämfört med tidigare val inte längre indelat i två valkretsar, utan är bara en valkrets.
Småpartispärr har införts, i kommuner med en valkrets som Luleå behöver småpartier få minst två procent av rösterna för att få mandat.
Ambulerande röstmottagare finns för väljare som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte själva kan ta sig till en röstningslokal. Kommunens
valnämnd utser ambulerande röstmottagare som kan ta emot förtidsröster i exempelvis väljarens bostad. Via kommunens kundtjänst 0920-45 30 00 kan du boka en
ambulerande röstmottagare.

Annat intressant att veta

grafik valdeltagande