Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
omslag Vårt Luleå

Vårt Luleå på väg

Vårt Luleås valspecial kommer lördag 18 augusti i en brevlåda nära dig, fylld med nyttig information om hur valet går till och hur partierna vill utveckla Luleå.

Söndagen den 9 september är det val inte bara till riksdag och landstingsfullmäktige, utan även till kommunfullmäktige. 61 902 Luleåbor är röstberättigade som ska välja 61 ledamöter i kommunfullmäktige, kommunens hösta beslutande instans. I Vårt Luleå presenterar partierna i fullmäktige sina program för Luleå, dessutom finns allmän information om kommunvalet i olika språk.

Läs Vårt Luleå valspecial här