Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
klädstreck

Så kan kommunen och det civila samhället samarbeta

Kommunen har haft ett antal träffar med föreningar och organisationer för att utveckla sitt sätt att samverka. Nu finns ett förslag till överenskommelse att lämna synpunkter på.

En framgångsfaktor för att skapa ett gott liv i Luleå är samverkan mellan det civila samhället och kommunen. Därför har representanter från kommunen, föreningar och organisationer träffats vid ett par tillfällen för att tillsammans hitta nya former för samarbete och samverkan.

Dialogerna har nu mynnat i ett förslag till en lokal överenskommelse mellan kommunen och det civila samhället. Innan kommunfullmäktige beslutar om överenskommelsen kan din förening eller organisation lämna synpunkter på förslaget.

Skicka era synpunkter till lulea.kommun@lulea.se senast måndagen den 1 oktober!

Läs mer om arbetet på lulea.se/ettgottliv.