Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Munkeberg Strand - nytt strandnära bostadsområde i Luleå

I dag behandlade kommunstyrelsens arbetsutskott 12 ärenden, bland annat frågan om en avsiktsförklaring för Munkeberg Strand. Området är en viktig del av utvecklingen i ett växande Luleå. Om detta handlade dagens pressträff, där representanter för kommunen och byggbolagen deltog.

Munkeberg strand består i dag av skog och strandängar. Området ligger centralt, utmed Stadsfjärden i Mjölkuddens sydöstra del. Enligt detaljplaneprogrammet har området på sikt möjlighet att inrymma cirka 700 nya bostäder. Målet är att skapa en sammanhållen stadsnära miljö som sträcker sig längs Stadsfjärden från centrumhalvön fram till Mjölkudden.

Beslutet innebär startskottet för kommunen, som tillsammans med flera stora byggföretag nu ska utreda möjligheterna och förutsättningarna för en framtida exploatering av området.

- Det här är ett viktigt steg för att utveckla Luleå. Vi är många som tror på det här och vi siktar på en långsiktig plan med ett 10-årsperspektiv, säger Lenita Ericson, kommunstyrelsens vice ordförande. 

- Planprogrammet beskriver hur Munkeberg strand kan utvecklas till en attraktiv, välfungerande framtida stadsdel. Det utgör sedan underlag för att ta fram detaljplaner, säger Anna Lindh Wikblad.

Fastighetsutvecklarna Galären, HSB, Riksbyggen, Rikshem och Samhällsbyggnadsbolaget har tecknat en avsiktsförklaring med kommunen kring den framtida utvecklingen.

Innan projektet kan förverkligas ska ett antal utredningar och processer genomföras, däribland miljöprövning, vattendom och artskyddsdispens.