Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå kommun medverkar i Gender Smart Arena

Gender Smart Arena ska bidra till smart, hållbar och inkluderande tillväxt och sysselsättning inom den mansdominerade it-branschen.

IT-branschen är av tradition mansdominerad och branschen behöver bryta könsmönstret för att fortsätta växa. Därför har ett antal parter gått ihop i ett projekt för att ta fram en inkluderande och innovativ affärsmodell, som ska ge bättre affärer genom att använda jämställdhet och mångfald som ett strategiskt verktyg i affärs- och verksamhetsutveckling.

Forskning visar att jämställdhet på arbetsplatsen bidrar till ökad kreativitet och innovationsförmåga vilket också stärker företagets konkurrenskraft. Genom Gender Smart Arena ska företag, universitet och offentlig sektor vidga perspektivet på innovation genom jämställdhetsintegrering. De företag som medverkar i projektet får ta del av kunskapen genom workshoppar och seminarier. De får även möjlighet att använda verktyg som driver företagets utveckling mot ökad jämställdhet. Mötesplatsen och arenan ska pågå i två år.

Projektets parter består av Luleå tekniska universitet, Arctic Group, BnearIT, Tromb, Luleå kommun, Piteå kommun, Skellefteå kommun, Region Norrbotten, Region Västerbotten och Europeiska regionala utvecklingsfonden.