Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Medborgarförslag, SM-veckan, detaljplan Storheden

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag sammanlagt 26 ärenden, bland annat flera medborgarförslag, detaljplanuppdrag och SM-veckan.

Medborgarförslag om kollektivtrafik

Kommunstyrelsen föreslås avslå elva medborgarförslag som rör kollektivtrafiken, bland annat om fler nattbussar och utökade bussturer. Ett medborgarförslag handlade om gratis bussresor för studenter vid Luleå tekniska universitet (LTU). Kommunen har nyligen beslutat att subventionera busskort för studenter vid LTU som åker buss med Luleå lokaltrafik, detta gäller från och med 13 augusti i år.

SM-vecka i Luleå

Kommundirektören ska starta upp en organisation för att Luleå och Boden ska kunna fungera som värdkommuner för SM-veckan vintern 2020. Under en veckas tid kommer svenska mästerskap i olika idrotter genomföras i Luleå och Boden. Värdstäderna ställer under tiden sina arenor till förfogande, står för hälften av kostnaden för Tv-produktion och ansvarar för regional marknadsföring.

Detaljplanuppdrag på Storheden

För att Gestamp Hardtech ska kunna utveckla sin verksamhet på Storheden föreslås stadsbyggnadsnämnden få i uppdrag att ändra detaljplanen för fastigheten Storheden 1:101. Den ändrade detaljplanen ska möjliggöra för en ny kontorsbyggnad samt göra det möjligt för företaget stycka av nuvarande fastighet.

Järnvägstekniskt centrum

För att kunna påbörja byggandet av ett järnvägstekniskt centrum på Svartön beslutar kommunstyrelsen att sälja cirka 5 200 kvadratmeter mark till Train Alliance Sweden AB. Företaget avser att etappvis bygga en komplett underhållsdepå för järnvägsfordon med bland annat verkstad, uppställnings- och tvätthallar.

Bland övriga beslut:

  • 250 000 kronor avsätts till Coompanions projekt Socialt entreprenörskap för integration vars avsikt är att bidra till att fler nyanlända och utrikesfödda ska våga tro på sin företagsamhet och se möjligheterna att skapa hållbara företag.

  • Totalt 75 000 kronor under en treårsperiod avsätts till projektet regioncentra för musikvideoproduktion som är ett samverkansprojekt mellan BD Pop, Filmpool Nord och Bodens utveckling.