Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Sammanställning av synpunkter från medborgardialogen på Hertsön

Den 4 juni genomfördes ett samrådsmöte i Hertsöskolans matsal kring förslaget till utvecklingsplan Hertsön och Lerbäcken. Flera politiker deltog för att lyssna in medborgarnas synpunkter.

Sammanställning av synpunkter

Under arbetet med att ta fram förslaget till utvecklingsplan har ett antal medborgardialoger och brukardialoger hållits. Det finns ännu tid att lämna synpunkter på förslaget. Samrådstiden sträcker sig fram till den 20 juni.


Läs mer om utvecklingsplan Hertsön och Lerbäcken