Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Notera i kalendern: Forum Jämställdhet för första gången i Norrbotten!

Jämställdhet är en ödesfråga för Norrbotten och en framgångsfaktor för kommunernas tillväxt. Den 30-31 januari 2019 arrangeras Forum Jämställdhet i Luleå. Boka in dagen redan nu.

Forum Jämställdhet är Sveriges största konferens om jämställdhet och årets främsta tillfälle till kompetensutveckling på området. Konferensen vänder sig till alla som arbetar med ledning och verksamhetsutveckling eller genomförande på alla nivåer, och i alla led. Även du som har jämställdhet som en hjärtefråga är varmt välkommen.

Forum Jämställdhet genomförs årligen av Sveriges Kvinnolobby och arrangeras 2019 i Luleå av de stolta och jämbördiga arrangörerna Region Norrbotten och Luleå kommun.

Forum Jämställdhet

  • Datum: 30-31 januari 2019
  • Plats: Kulturens hus och Clarion Hotel Sense, Luleå

Kontaktpersoner

Eira Andersson, kvalitetsstrateg jämställdhet, Luleå kommun
Linda Moestam, sakkunnig jämställdhet, Region Norrbotten

Läs mer på forumjamstalldhet.selänk till annan webbplats

Forum Jämställdhet