Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Satsningar behövs på yngre barn i Luleå

Äldre kvinna visar ett barn hur man stickar

Det finns skillnader i hur bra barnen mår i Luleå. Skillnaderna i hälsan märks mellan olika grupper och olika delar av kommunen.

Kommunen har avsatt 4 miljoner kronor per år i en pott för att skapa jämlik hälsa bland barn och ungdomar i Luleå. Pengarna ska användas till projekt som görs i samverkan mellan flera aktörer. En kommunal verksamhet ska alltid vara med i projektet.

Ansök om pengar till stora eller små projekt

Ni kan ansöka om medel till större eller mindre projekt. Större Sociala investeringar eller enklare Folkhälsoinsatser.

Projekt för yngre barn prioriteras eftersom vi kan förhindra större problem senare genom att göra satsningar på barn i tidiga åldrar. Projekten ska göra att måendet förbättras och samtidigt minska kostnaderna i kommunen på sikt.

Så mycket pengar kan ni söka

  • Potten för Sociala investeringar är fyra miljoner kronor per år
  • Potten för Folkhälsoinsatser är 500 000 kronor per år

Ansökningstider

  • Ansökningar om medel för folkhälsoinsatser kan göras löpande under året.
  • Ansökningar om medel för sociala investeringar ska vara inkomna senast 15 april och 15 oktober.

Läs mer om sociala investeringsmedel.

Läs om projekt som har fått medel.