Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Foto: Pär Johansson

Foto: Pär Johansson

Luleå kommun i Almedalen

För femte året i rad deltar Luleå kommun i Almedalsveckan. Programmet är fullspäckat med ett trettiotal olika aktiviteter som alla syftar till att kunna påverka i viktiga frågor och få fler att upptäcka de möjligheter som Luleå erbjuder.

­Luleå kommun arrangerar tre egna evenemang under Almedalsveckan, bland annat med fokus på de möjligheter och utmaningar som en hållbar utveckling av norra Sverige, och Luleå i synnerhet innebär. Tillsammans med Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik, Sundsvall och Östersund arrangerar Luleå kommun även ett seminarium om norra Sverige med fokus på ökad tillväxt och regionens betydelse nationellt.

– Almedalen ger oss ett forum att lyfta frågor som är viktiga, både för kommunen och regionen. Vi kommer att träffa inflytelserika personer och företag som är viktiga för Luleås fortsatta tillväxt. Jag kommer till exempel att ha enskilda möten med verkställande direktörerna eller motsvarande på Scania, SOS Alarm och SAAB, säger Niklas Nordström, kommunstyrelsens ordförande.

Utöver egna arrangemang kommer representanter från Luleå kommun att delta i panelsamtal och seminarier samt möta nyckelpersoner och företrädare inom politik, forskning och näringsliv.

Påverkan ger resultat

Luleå kommuns arbete i Almedalen har tillsammans med andra möten och kontakter genererat goda resultat för kommunen och regionen. Kommunens påverkansarbete har bland annat lett till att Polarforskningssekretariatet flyttas till Luleå och att Norrbotniabanan sätts igång.

Fler exempel på resultat från arbetet under tidigare Almedalsveckor:

  • Säkerhetskonferens i Luleå
  • Kongressen Business Arena till Luleå
  • Förstärkning av Stambanan & Malmbanan
  • Elskatten
  • Muddring av farleden och utbyggnad av Luleå hamn - Malmporten

Luleå kommun deltar för femte året i rad i Almedalsveckan i Visby, 1–8 juli. Luleå kommuns budget för Almedalen 2018 uppgår till totalt 450 000 kronor.

Deltagare från Luleå kommun och bolagen:

Niklas Nordström (S), kommunstyrelsens ordförande
Anders Josefsson (M), oppositionsråd
Farida Jamshidi (S), miljö- och byggnadsnämndens ordförande
Mikael Lekfalk, kommundirektör
Anna Lindh Wikblad, biträdande kommundirektör
Roger Danell, vd Luleå kommunföretag AB
Emma Breheim, inköpschef
Emma Aludden, strategiskt stöd kommunledning & programansvarig Almedalen
Henrik Vuorinen, Luleå Hamn
Li Skarin, Luleå Näringsliv
Nina Sjömark, Luleå Näringsliv
Lisa Holmfrid Luleå Näringsliv
Marlene Bolstad, Visit Luleå