Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Förslag på antilangningsåtgärder från Luleås ungdomar 

Under några veckor har det pågått en kampanj mot langning. Genom att delta i en tävling har gymnasieungdomar bidragit med förslag på åtgärder. Redan under Hamnfestivalen kommer ett av förslagen att förverkligas.

Antilangningskampanjen riktade sig till gymnasieungdomar och antalet deltagare i tävlingen var stort. Juryn, bestående av representanter från polisen och kommunen, har fått in flera förslag på hur arbetet med langningsfrågan kan fortsätta.

Fyra aktiviteter har utkristalliserats ur kampanjen och tävlingsdeltagarnas förslag.

1. Påverka lagar och åldersgränser kring alkohol och langning.
En workshop kommer anordnas under hösten 2018 med de unga som kommit med idéerna. De som står bakom antilangningskampanjen kommer att jobba med att påverka åldersgränser och lagar kring alkohol och langning.

2. Höjd medvetenhet hos unga kring alkohol och langning.
Här vill tävlingsdeltagarna att vi börjar arbeta med frågorna tidigt. Tillvägagångsättet är att förmedla kunskap och prata värderingar, på skolans arena och att det är unga som pratar med unga.

3. Höjd medvetenhet hos föräldrar kring alkohol och langning 
Kommunen tillsammans med polisen kommer att starta upp arbetet redan i sommar. Under Hamnfestivalen möter de föräldrar i antilangningsfrågor. Träffa kommun och polis i Stadsparken, på torsdag och fredag under festivalen.

4. Kampanjer med syfte till att ge större medvetenhet kring alkohol och langning.

Vinnarna i tävlingen kontaktas v 24.