Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

För ett säkert val i Luleå

I höst är det val och klimatet för förtroendevalda har hårdnat. Undersökningar visar att allt fler utsätts för hot och trakasserier. Vårt Luleå tog reda på hur polisen jobbar med detta.

Thomas Nilsson, chef för Regionala Utredningsenheten i Polisregion Nord, berättar:

– Årets val är en av de viktigaste frågorna för svensk polis under året. Vi ska se till att den valrörelse som föregår valet ska kunna ske under demokratiska former och utan störningar. Valet är en nationell särskild händelse och inom polisen hålls hela valrörelsen ihop genom en nationell organisation. Motsvarande organisationer finns även i varje region och i våra polisområden för att vi ska omhänderta valet på bästa sätt.

Undersökningar visar att en stor andel förtroendevalda utsätts för hot och trakasserier, märker ni av det?

– Vi märker det på flera olika sätt, bland annat genom de anmälningar som vi tar hand om. Men vi vet att mer hot och trakasserier förekommer än vad som anmäls, det finns ett mörkertal. Vi har märkt att det finns en tvekan hos politiker att anmäla. De vill inte att det ska ta fokus från det politiska samtalet och menar att det tar för mycket tid och kraft. I våra samtal med de olika politiska partierna uppmanar vi att de ska anmäla de brott som sker.

Hur jobbar polisen med att förebygga hot och trakasserier mot förtroendevalda?

– Den viktigaste delen är en bra samverkan och att vi har god kunskap inom polisen. Vi samverkar med förtroendevalda, myndigheter och kommuner. En del av vårt förberedelsearbete är att skapa kontakter med de etablerade politiska partierna och utbyta erfarenheter. Vi samlar in information och informerar dem hur vi jobbar och hur man kan få hjälp om man drabbas. Vi etablerar bra kontaktvägar så att de förtroendevalda kan ringa och få svar. Vi har en särskild funktion, Brottsoffer och personsäkerhet, som ger råd och stöttar de som utsatts. Polisen ska bidra till att valet kan genomföras säkert och politikerna ska känna sig trygga. Det ligger högt upp på vår agenda.

Text: Stina Östman