Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
nybygge i Södra hamn med 112 bostäder

Kuststad Södra hamn ger 112 bostadsrätter. Innerstadsfjärdens AB (Granec och Nåiden) bygger, inflyttning planeras i slutet av 2018. Foto: Peter Rosén

Nya bostäder under 2018

Byggkranar runt om i Luleå har blivit en allt vanligare syn. De senaste åren har kommunen lagt ner mycket arbete på att få igång bostadsbyggandet. Vilka projekt blir klara i år och hur många nya bostäder innebär det?

Förra året blev 606 bostäder inflyttningsklara. I år landar siffran på ungefär lika
många nya bostäder varav hälften av dessa är hyreslägenheter. Tre av de fastighetsaktörer som bygger hyresrätter som är klara eller beräknas bli klara under året är HSB, Rikshem och Lulebo. I våras flyttade de första hyresgästerna in i HSB:s nya hus på Malmudden med totalt 52 lägenheter. Näst på tur är Rikshems två punkthus på Klintbacken med 94 lägenheter och till hösten är Lulebos åttavåningshus på Kallkällan med 60 lägenheter inflyttningsklart.

Malmnudden hus med 52 hyreslägenheter.

På Malmudden har HSB byggt 52 hyreslägneheter, inflyttning var i mars 2018. Foto: Jennie Pettersson

Ett flertal bostadsrättslägenheter blir klara i slutet av året. De två största projekten
är HSB:s tiovåningshus i centrum i korsningen Kungsgatan/Köpmangatan
med 32 lägenheter samt etapp 1 av Kuststad – Nåidens och Granecs gemensamma projekt i Södra hamn – med så många som 112 lägenheter. Alla bostadsrätter i de båda projekten är slutsålda.

Utöver lägenheter byggs det radhus och villor, de sistnämnda främst på Hällbacken
mellan Björkskatan och Bensbyn samt i byarna. I Honnörsbacken, nedanför Kronandalen, har OBOS byggt tio kedjehus där några i skrivande stund finns
kvar till försäljning. Tittar vi framåt så ser den höga byggtakten ut att hålla i sig. Under 2019 och 2020 beräknas mellan 700 och 1000 nya bostäder per år bli klara. Många av dem hamnar i de nya kvarteren i Kronandalen.

Text: Susanne Lundblom