Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Inbjudan till samrådsdialog om den långsiktiga utvecklingen av Hertsön och Lerbäcken

Tid: 4 juni kl. 18.30-21.00
Plats: Hertsöskolans matsal

Kom och bidra till ett förbättrat förslag!

Samrådsdialogen är ett tillfälle att möta politiker. Dialogen sker via rundabordssamtal där politiker och medborgare tillsammans arbetar fram förbättringar av tjänstemannaförslaget.

Tjänstemannaförslaget berör flertalet områden och därför har man för kvällen delat in områdena i sex olika grupper. Mötesdeltagarna väljer grupp efter intresse och engagemang.

Läs gärna igenom förslaget innan mötet. Det finns att hämta på: www.lulea.se/utvecklinghertson

Varmt välkommen till samrådsdialogen.
Vi bjuder på fika.