Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Lena Langlet från SKL föreläser på seminariet Hoten mot demokratin

Lena Langlet från SKL presenterade en undersökning om hat och hot mot förtroendevalda.

Hoten mot demokratin i fokus

Under 2016 utsattes närmare 2 000 förtroendevalda politiker för hot och trakasserier i Sverige – och siffran ökar. Det här får förödande konsekvenser för demokratin då allt fler funderar på att lämna sina uppdrag och allt färre väljer att börja engagera sig. Ämnet diskuterades flitigt när Luleå kommun bjöd in till ett heldagsseminarium i slutet av maj.

Under namnet Hotet mot demokratin samlades ett hundratals åhörare på Nordkalotten i Luleå där en rad tunga namn stod som föreläsare.

Kommunalråd Niklas Nordström inledde dagen med att poängtera vikten av handling, vilket Thomas Nilsson, chef för Regionala utredningsenheten i Polisregion Nord, redogjorde för. Sedan 2015 finns en specifik satsning på just demokrati- och hatbrott med särskilda grupper i storstäderna. I övriga polisregioner, som Region Nord, finns utpekade utredare som i första hand jobbar med dessa ärenden.

Förtroendevalda kvinnor en utsatt grupp

– Vi ser att journalister, åsiktsbildare och förtroendevalda drabbas oftare än andra. Det är tufft att vara beslutsfattare idag. Ännu högre risk är det för de yngre, för kvinnor, heltidspolitiker och de förtroendevalda som är aktiva i sociala medier, säger Thomas Nilsson.

Lena Langlet, ansvarig för demokratiområdet på Sveriges kommuner och landsting (SKL), var även hon talare och menade att väldigt få av de som utsätts väljer att anmäla.

– Tyvärr tänker många att det här är en del av uppdraget och att det inte tjänar något till att anmäla. Konsekvenserna blir att många undviker att uttala sig i vissa frågor, funderar på att lämna sitt uppdrag och i vissa fall faktiskt gör det – lämnar, säger Lena Langlet.

Färre engagerar sig politiskt

Att det idag kostar betydligt mer att engagera sig konstaterade Simon Matti, docent i statsvetenskap och biträdande professor vid Statsvetenskapliga enheten på Luleå tekniska universitet.

– Vi ser ett minskat politiskt engagemang. Det kostar på för mycket – både när det gäller tid, pengar och ökad utsatthet. Samtidigt känner sig färre hemma i dagens blockpolitik. Det man måste förstå är att om alla – eller tillräckligt många – struntar i att engagera sig, kollapsar systemet, säger Simon Matti och fortsätter:

– Hur de politiska partierna agerar och öppnar upp för att rekrytera fler blir allt viktigare. Och för att få fler att engagera sig måste vi känna att vi faktiskt kan påverka. Sedan får vi inte glömma att vi faktiskt har en viss civilplikt. Vi måste alla engagera oss och ta ansvar för våra politiska system.

Publik på seminariet Hoten mot demokratin lyssnar på Simon Matti

Deltagarna på seminariet fick bland annat lyssna på ett intressant föredrag av Simon Matti.

Nationell handlingsplan på gång

Med på länk under dagen fanns även kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Också hon underströk vikten av att stå upp för demokratin och var och ens ansvar för att bidra till en god samtalston.

Från regeringens sida jobbar man sedan sommaren 2017 med handlingsplanen Till det fria ordets försvar. Genom denna både förebygger och hanterar man hot och hat mot journalister, politiskt förtroendevalda och konstnärer. Här har bland annat SKL fått stöd för att jobba förebyggande på lokal nivå.

Några röster ur vimlet

Nina Wennberg

Nina Wennberg, Studiefrämjandet Norrbotten
– Det känns extra tydligt hur viktigt det är att vi träffas så här och diskuterar dessa frågor. Jag tror på en ökad dialog och på medborgarsamtal. Vi har ett annat samhälle idag vilket också ställer andra krav på hur vi till exempel pratar med våra barn.

Farida Jamshidi

Farida Jamshidi, miljö- och byggnadsnämnden, Luleå kommun

– Jag tar med mig hur viktigt det är att se till att det inte blir tyst. Demokratin är inte vunnen. Vi måste kämpa för den varje dag, hela tiden. Det är nyttigt att bli påmind om.

Jan Nyberg

Jan Nyberg, gruppledare Miljöpartiet Luleå
– En både bra och viktig dag. Jag tycker om Simon Mattis budskap om att demokrati inte bara är vår rättighet utan också vår skyldighet.

Seminariet Hotet mot demokratin hölls i samarbete med tidningen Dagens Samhälle.

Filmer

Intervju med Jan Helin, programdirektör SVT, om hur vårt medielandskap förändrats och vikten av att alltid tänka källkritiskt:

Intervju med Lena Langlet, SKL:

Intervju med Thomas Nilsson, Polisregion Nord: