Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Håkan Wiklund, Mårten Frankby, Helén Wiklund Wårell, Maritha Meetz, Daniel Smirat, Åke Broström och Natalia Golubeva

Ökat samarbete med Ryssland

Svenska generalkonsulatet i S:t Petersburg besökte Luleå under måndagen och det resulterade i nya samarbeten inom ungdomsidrott, kultur och näringsliv.

Mötet hade fokus på regionala samarbeten i Bartents- och arktisområdet. Resultatet av mötet är att Luleå och Murmansk ska öka samverkan mellan orterna genom ungdomsutbyten inom kultur och idrott. I första hand gäller det idrotterna basket, hockey och fotboll.

Näringsliv
En delegation från Luleå kommun kommer att besöka Murmansk i november 2018. Syftet med resan är att hitta samverkansformer för näringslivsfrågor, miljö och avfallshantering. Vänorterna vill även hitta fler ungdomsutbyten inom områdena idrott, kultur och turism.

- Det är mycket positivt att Murmansk stadsledning är angelägna om att utveckla samarbetet med Luleå, säger Jan Unga, samhällsstrateg på stab - kvalitet och samhällsutveckling, efter mötet.

Vänortsförbindelser mellan Murmansk och Luleå etablerades redan 1972. Senast en delegation från Murmansk stad besökte Luleå var 2013. Det senaste besöket från Luleå kommun till Murmansk ägde rum 2016, i samband med Murmansk stads hundraårsjubileum.

Mötesdeltagarna

  • Vänortskommittén, kommunfullmäktiges presidium: Maritha Meetz och Daniel Smirat
  • Natalia Golubeva, samhällsstrateg internationella frågor
  • Jan Unga, samhällsstrateg internationella frågor
  • Åke Broström, chef kulturförvaltningen
  • Helén Wiklund Wårell, chef fritidsförvalningen
  • Mårten Frankby, konsul från Svensk generalkonsulatet i S:t Petersburg
  • Håkan Wiklund, Länsstyrelsen
  • Anja Johansson, ordf. Nordkalottkommittén