Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Lila blommor med en fjäril på

Luleå bland Sveriges bästa naturvårdskommuner

Luleå hamnar på tionde plats, och bäst i Norrland, när Naturskyddsföreningen undersöker hur det står till med naturvårdsarbetet i Sveriges kommuner.

Kommunerna har en nyckelroll i att planera hur mark och vatten används. Naturskyddsföreningens ranking baseras på en omfattande enkät inom olika områden kopplade till kommunernas naturvårdsarbete.

Frågorna handlar bland annat om hur kommunerna skyddar, vårdar och förvaltar områden med värdefulla biologiska värden och värden för friluftsliv. Det ingår även frågor om metoder för dialog, hur man informerar invånarna om kommunens naturvärden samt skolornas och förskolornas tillgång till natur.

Totalt har 210 av landets 290 kommuner deltagit i undersökningen. Luleå får 44 av 55,5 möjliga poäng, ett bra resultat som ger en topp tio placering. Det är också den bästa placeringen av alla Norrlandskommuner.

– Det är viktigt att en tillväxtkommun också värnar om naturen och den biologiska mångfalden. Att de gröna frågorna tas på allvar är avgörande för en hållbar stadsutveckling. Det är roligt att vårt naturvårdsarbete ger resultat och att Luleå kommer så högt i rankingen, säger kommunekolog Örjan Spansk.

Sveriges bästa naturvårdskommun är Huddinge med hela 53 poäng. Strax under femtio procent av de deltagande kommunerna når inte upp till hälften av totalpoängen.

Mer information på www.naturskyddsforeningen.selänk till annan webbplats