Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Samverkan mellan kommun och civilsamhället tar fastare form

Inspel som kom fram under dialogmöte med det civila samhället lägger grunden för samverkan med kommunen.

Nu kan du läsa en sammanställning av alla kommentarer och synpunkter som kom fram på det senaste dialogmötet mellan kommunen och det civila samhället. Detta blir underlag till ett förslag på hur kommunen och det civila samhället ska jobba tillsammans. Syftet är att skapa ett gott liv för alla i Luleå.

- Nu planerar vi på kommunen ett möte med arbetsgruppen för att utarbeta ett förslag till överenskommelse som kan gå ut på remiss, säger Sara Palmman, demokratistrateg på Luleå kommun.

Hittills har två dialogmöten hållits, det senaste den 25 april. Ett tredje möte planeras till hösten 2018.

Civila samhället är ett samlingsnamn för föreningar, ideella organisationer och grupper som reprensenterar olika frågor. Det är den del av samhället där människor hjälper varandra, som är skild från det offentliga, staten eller kommuner. Men både kommunen och civilsamhället har god nytta av att samverka med varandra.

Läs mer på lulea.se/ettgottliv