Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Så skapar vi ett gott liv i Luleå

Ett 70-tal personer från det civila samhället, politiker och tjänstepersoner träffades under onsdagskvällen för att fortsätta dialogen om hur de tillsamman skapar ett gott liv för alla i Luleå. Dialogmötet är det andra i ordningen och denna gång var fokus på vem som gör vad.

Deltagare på mötet uppmanas att inte bara agera representant för sin förening, utan att de även kan tycka till utifrån sitt eget perspektiv. Kommunalråd Lenita Ericson förklarar att alla idéer, förslag och tankar är välkomna. Förslagen ska senare ska mynna ut i en överenskommelse som skrivs under av föreningarna och kommunen.  

– Alla inbjudna föreningar kommer att få chans att påverka förslaget innan överenskommelsen blir ett beslutsärende till kommunfullmäktige, meddelar Lenita Ericson inledningsvis. 

–Vad har då kommunen gjort sedan sista mötet? Alla förslag som skrevs ner vid första mötet sammanställdes och skickades ut till alla som deltog och sammanställningen fanns även att nå via hemsidan. Vi har även funderat på hur vi går vidare. För att vi ska ha något att ta ställning till i kväll finns förslag på åtaganden från kommunen. Diskutera även dessa åtaganden, förtydligar Sara Plamman innan sorlet i lokalen ökar och dialogerna kring borden drog igång på allvar. 

Intensiva diskussioner
Vid varje bord diskuteras först självständighet och oberoende. Efter 20 minuter bryter moderatorn Charlotte Lindmark med inslag av lättsammare karaktär. Dialogen fortsätter sedan och nu diskuteras det ämne som deltagaren valt. Syftet med dialogerna är att tillsammans forma en överenskommelse där det civila samhället och kommunen formulera hur de vill skapa ett gott liv för alla Luleåbor. Allt som framkommer under mötet noteras och sammanställs. En arbetsgrupp som består av tjänstepersoner och representanter från civilsamhället sätter senare ihop ett förslag till överenskommelse. Förslaget skickas sedan på remiss till alla inbjudna föreningar innan det förbereds som beslutsärende till kommunfullmäktige. Ett tredje dialogmöte planeras till hösten.

– En framgångsfaktor för att skapa ett gott liv i Luleå är samverkan mellan det civila samhället och kommunen, och den här kvällen är ett viktigt steg framåt för att nå en överenskommelse, säger Lenita Ericson.  

Förbättringar för föreningar
Avslutningsvis berättar Josephine Linder, föreningsansvarig på Luleå kommun, om det nya förbättrade föreningsregistret. Det nuvarande registret är svåråtkomligt för alla parter, det är inte sökvänligt och därför byts det ut. Föreningsregistret att öppet för alla föreningar och organisationer, inte bara de som går under fritidsförvaltningen.  Anmälan till föreningsregistretlänk till annan webbplats

– Det nya registret är enkelt att söka i utifrån verksamhet man vill nå. Systemet är inte riktigt igång men föreningar kan redan nu göra sin anmälan, berättar Josephine Linder.

Mer information: www.lulea.se/ettgottlivlänk till annan webbplats