Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Foto: Per Pettersson

Foto: Per Pettersson

Gröna lån inom Luleå kommun

Luleå kommun har, via den nyupprättade internbanken, omvandlat ett antal befintliga lån till så kallade gröna lån. Det vill säga lån som är knutna till projekt vars mål är att förbättra miljön.

Gröna lån är verktyg för att driva på miljöarbetet och skapa en positiv utveckling för miljön. De lån som Luleå kommun har omvandlat är knutna till utbyggnaden av Gäddviks vattenverk. Projektet leder till en förbättrad miljö i form av en kvalitetsökning av dricksvattnet och minskad risk för föroreningarna i dricksvattnet. Vattenverket ska byggas ut för att även i fortsättningen kunna försörja Luleås växande befolkning med dricksvatten.

– Luleå kommun har ett stort ansvar för att skapa en hållbar miljö och Gäddviks vattenverk är en viktig del för att vidareutveckla kommunen. Luleå kommun bryter just nu ny mark i form av utveckling av kommunens internbank och utvecklande arbetssätt, säger Jan Öström ekonomichef Luleå kommun.

Totalt har kommunen omvandlat lån för 200 miljoner kronor till gröna lån.