Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Under seminariets paneldebatt diskuterades kompetensförsörjning av det digitala försvaret. Från vänster i bild: Robert Limmergård, generalsekreterare för Säkerhets- och försvarsföretagen, Dag Hartelius FRA, Anna Djup, Försvarshögskolan och Fredrik Robertsson, Försvarsmakten.

Under seminariets paneldebatt diskuterades kompetensförsörjning av det digitala försvaret. Från vänster i bild: Robert Limmergård, generalsekreterare för Säkerhets- och försvarsföretagen, Dag Hartelius FRA, Anna Djup, Försvarshögskolan och Fredrik Robertsson, Försvarsmakten.

Stort intresse för cybersäkerhet

Ökad samverkan, kunskap och resurser är viktiga faktorer för att öka den nationella cybersäkerheten. Detta och mycket mer diskuterades under seminariet ” Cybersäkerhet – hur klarar Sverige det pågående kriget?” i Luleå den 20 april.

Intresset var stort när Luleå kommun, tillsammans med Luleå tekniska universitet och Luleå Näringsliv, bjöd in till ett seminarium om cybersäkerhet. De närmare 200 besökarna fick lyssna på intressanta föreläsningar om bland annat vilka digitala hot vi står inför och hur vi kan skydda oss mot dem.

Generalmajor Fredrik Robertsson, informationssäkerhetschef och ansvarig för Cyberförsvaret i Försvarsmakten pratade om cyberförsvar och dess kopplingar till IT-strategi och IT-säkerhet. Områden som är avgörande för Försvarsmakten då de hanterar information som rör rikets säkerhet.

Ellen Grev, chef för Saabs affärsenhet Cyber Security, berättade om Saabs arbete med cybersäkerhet och om vikten av att skydda data i en utsatt verksamhet. 

Ellen Grev berättade om Saabs arbete med cybersäkerhet.

Ellen Grev berättade om Saabs arbete med cybersäkerhet.

Anne-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef på Internetstiftelsen i Sverige (IIS), pratade om den nya tidens hot mot digitaliseringen. Hon berättade även vad det innebär att vara en av få utsedda ”crypto officers” i världen som håller nyckeln till internets hjärta för att skydda det globala nätverket.

Seminariet modererades av Annika Nordgren Christensen som till vardags debatterar och analyserar inom det försvars- och säkerhetspolitiska området. Här tillsammans Anne-Marie Eklund Löwinder som är rankad som en av Sveriges främsta IT-säkerhetsexperter. Anne-Marie valdes som första svensk in i Internet Hall of Fame 2013.

Seminariet modererades av Annika Nordgren Christensen som till vardags debatterar och analyserar inom det försvars- och säkerhetspolitiska området. Här tillsammans Anne-Marie Eklund Löwinder som är rankad som en av Sveriges främsta IT-säkerhetsexperter. Anne-Marie valdes som första svensk in i Internet Hall of Fame 2013.

Överdirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Nils Svartz, pratade om utmaningarna att bygga ett civilt cyberförsvar och om hur digitaliseringsgapet ökar eftersom informations- och cybersäkerheten inte ökar i samma takt som digitaliseringen.

Nils Svartz menar att vi måste öka tempot när det gäller frågor som rör cybersäkerhet och alla måste hjälpas åt.

Nils Svartz menar att vi måste öka tempot när det gäller frågor som rör cybersäkerhet och alla måste hjälpas åt.

John Lindström, verksamhetsledare på Luleå tekniska universitet inom IT/automation och cybersäkerhetsfrågor pratade om hur man kan skydda och förbereda sin organisation för digitala hot genom planering och övning.

Dag Hartelius, generaldirektör på FRA, pratade om hur de tillsammans med andra myndigheter bygger det svenska cyberförsvaret. 

Hur kompetensförsörjer vi det digitala totalförsvaret?

Frågan diskuterades i en paneldebatt under dagen. Fler utbildningstillfällen inom en bredd av kompetenser och samverkan mellan akademi, företag och myndigheter lyftes fram som nyckelfaktorer för att lyckas.

Seminariet hölls på Luleå tekniska universitet och under dagen fanns även möjlighet att besöka en minimässa med företag inom cybersäkerhetsområdet.