Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Maritha Meethz visar e-tjänsten Luleåförslaget vid en dator.

Maritha Meethz hoppas på att få ta emot flera förslag via e-tjänsten Luleåförslaget.

Nu lanseras Luleåförslaget – ett nytt sätt för Luleåborna att göra sin röst hörd

Från och med idag ändras systemet för medborgarförslag. I stället för att skriva ut och fylla i en pappersblankett kan Luleåborna nu lämna e-förslag via kommunens webb på hur Luleå ska utvecklas. Förslag som sedan övriga kommunmedborgare kan rösta på.
– Om ett förslag får tillräckligt många röster så behandlas det politiskt, berättar kommunfullmäktiges ordförande Maritha Meethz

Möjligheten att lämna in medborgarförslag till Luleå kommun har funnits i många år. Nu digitaliserar och utvecklar kommunen systemet genom att införa e-tjänsten Luleåförslaget som även innehåller ett röstningsförfarande. Det ger den som ställer förslaget möjlighet att samla stöd från andra medborgare.

Alla kan lämna in ett e-förslag, oavsett var man är bosatt. Den som röstar måste däremot vara folkbokförd i Luleå kommun. De förslag som efter tre månader har fått minst 77 röster, en promille av kommunens befolkning, tas upp i kommunfullmäktige. Fullmäktige beslutar om förslagen ska gå vidare till en nämnd för beredning och beslut.

– Genom att låta medborgarna rösta kan vi se hur stort intresse det finns för de olika förslagen. Det ger oss ökad kunskap om och förståelse för vad som engagerar Luleåborna. För medborgarna är det ett enkelt sätt att engagera sig i sin kommuns utveckling. I och med att alla förslag ligger på webben så blir de också mer synliga och tillgängliga, säger Maritha Meethz.

Läs mer om Luleåförslaget.

Om man inte har möjlighet att använda e-tjänsten går det fortfarande att lämna in ett förslag på papper till kanslikontoret i Stadshuset.

Om Luleåförslaget

  • Enbart förslag som går under Luleå kommuns ansvarsområden kan tas upp.
  • Förslag som redan utreds/finns i pågående process kommer inte tas upp eller om kommunen har behandlat ett likartat ärende under de senaste två åren.
  • Förslag som når 77 röster inom tre månader går vidare till beredning.
  • Inga förslag som innehåller diskriminering, hot, olaglig verksamhet eller liknande tas upp.