Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Pengar till integration och inkludering i Luleå

Kommunstyrelsen avsätter två miljoner kronor för att främja integrationsarbetet i Luleå. Ideella föreningar, organisationer och företag kan under 2018 söka projektmedel för olika projekt och aktiviteter där nya samverkansformer prövas. 

Luleå arbetar aktivt för att bli en nationell förebild inom integration. En framgångsfaktor är att skapa delaktighet i samhället för våra nyanlända. 
– Integration är ömsesidigt och förutsätter att vi förstår varandras kulturer. Därför avsätter vi särskilda projektmedel för olika aktiviteter som bidrar till ökad förståelse och inkludering, säger kommunstyrelsens vice ordförande Lenita Ericson.

Integrationsmedel finns att söka i tre olika nivåer, från 15 000 kronor upp till maximalt 250 000 kronor.  Pengarna ska användas för att på olika sätt främja integration och inkludering i Luleå.

– Luleå är en välkomnande stad och för oss är det viktigt att bli ännu bättre på integrationsfrågor. Målsättningen är att de här pengarna ska komma till stor nytta och skapa projekt och aktiviteter som stärker det arbetet, säger Lenita Ericson. 

Pengarna söks enkelt via ett webbformulär.
Läs mer om projektmedel för integration på lulea.se här.