Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

En väg in till kommunen

Sedan 1 mars är ett nytt gemensamt kundcenter i Stadshuset den huvudsakliga ingången till Luleå kommun för alla typer av frågor, synpunkter och ärenden från kunder. Det är en resa vi har påbörjat och det finns fortfarande mycket kvar att utveckla och förbättra.

Luleå kommun har påbörjat omställningen till att bli en bättre servicegivare. Ett led i det är att förenkla kontaktvägarna in till kommunen. Genom ett nummer in, 0920-45 30 00, och fler e-tjänster, vill vi göra det enklare för dig som kund och medborgare att kontakta oss och att få hjälp direkt i kundcenter. Inledningsvis har vi haft både tekniska och administrativa problem, vilket har medfört längre väntetider än vanligt.

Vi är tacksamma för ert tålamod och förståelse för våra initiala utmaningar. Vi gör allt vi kan för att ständigt bli bättre.

Bakgrund

Bakgrunden till förändringen är att vi har väldigt många olika vägar in till kommunen och mer än 50% av telefonsamtalen besvaras inte. Telefontider hålls inte och bemötandet av kunderna varierar. Kunderna ställer dessutom allt högre krav på tillgänglighet och förväntar sig fler digitala tjänster.

Syftet med ett gemensamt kundcenter är att genom en samlad väg in till kommunen göra det enklare för dig som kund och medborgare att kontakta oss. Merparten av frågorna ska besvaras direkt hos kundcenter. Efter överenskommelse med kommunens specialister hanterar kundcenter även enklare handläggning t ex felanmälan, vägleder kunder för ansökning av tjänst, kompletteringar av ärenden med mera. Successivt kommer vi att utveckla verksamheten.

Kontakta Luleå kommun

  • Telefon: 0920-45 30 00
  • Besöksadress: Stadshuset, Rådstugatan 11 (om du inte har bokat tid med handläggare
  • www.lulea.se